نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی آزمون راهنمایی رانندگی برای متقاضیان گواهینامه رانندگی 

1. سوال 1  نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی
صدای بوق اتومبیل باید از چه فاصله ای شنیده شود ؟

  1-هفتاد متری
  2-صد و ده متری
  3-پنجاه متری
  4-نود متری
2. سوال 1  نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی
حداقل فاصله ای که رانندگان وسایل نقلیه بایستی از طریق آینه پشت سرشان را رویت کنند چقدر است ؟

  1- پنجاه متری
  2- صد و ده متری
  3- هفتاد متری
  4-نود متری
3. سوال 1 امتیاز
حداقل فاصله ای که رانندگان وسایل نقلیه بایستی بتوانند اشیا و اشخاص را به وضوح ببینند چقدر است؟

 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی  1-دویست و پنجاه متری
  2-صد متری
  3-دویست متری
  4-صد و پنجاه متری

بقیه نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی در ادامه مطلب


آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی 1. سوال 1 امتیاز

گواهینامه را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟

  الف. پلیس ترافیک

  ب. پس از وقوع حادثه به فرد دیگر تصادف

  ج. بازرس اتومبیل

  د. مامور ترافیک

2. سوال 1 امتیاز

در جاده اتومبیل شما دچار نقص گردید برای هشدار دیگران تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

سوالات آیین نامه مقدماتی

  الف. 5 متری

  ب. 25 متری

  ج. 70 متری

  د. 100 متری

3. سوال 1 امتیاز

نحوه بارگیری تریلر ها به نحوی باید باشد که: ؟

ازمون مقدماتی ایین نامه راهنمایی و رانندگی

  الف. بارها به صورت متوازن توزیع و خوب بسته شود

  ب. بارها عمدتا در نزدیکی چرخها بارگیری شود

  ج. بار عمدتا در بخش عقب قرار می گیرد

  ج. بار ها در بخش جلوی تریلر قرار گیرد

4. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

آیا اجازه دادن به کودکان برای نشستن در پشت صندلی های عقب اتومبیلهای استیشن صحیح است؟


  الف. بله اگر بتوانید آنها را ببینید

  ب. بله اگر زیر 11 سال باشد

  ج. خیر در هیچ شرایطی

  د. خیر مگر صندلی های دیگر پر باشد

5. سوال 1 امتیاز

هوا طوفانی است و شما پشت سر موتوری قرار دارید و قصد سبقت دارید چکار می کنید؟


  الف. بلافاصله سبقت می گیرید

  ب. کاملا فاصله می گیرید

  ج. به موازات موتور سوار حرکت می کنید

  د. به موتور سوار نزدیک می شوید

6. سوال 1 امتیاز

در حال رانندگی لاستیک اتومبیل می ترکد چکار می کنید؟


  الف. جهت توقف اتومبیل از دنده معکوس استفاده می کنید

  ب. با دست علامت توقف دهید و از دنده معکوس استفاده کنید

  ج. به آرامی کنار کشیده و در حاشیه توقف نموده فرمان را برای کنترل وسیله نقلیه به شدت و محکم می گیرید

  د. با شدت هر چه تمام تر ترمز کنید

7. سوال 1 امتیاز

در راه دچار حادثه شده اید تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای قرار می دهید؟


  الف. 10 متری

  ب. 20 متری

  ج. 50 متری

  د. 70 متری

8. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

چه موقع از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده می کنید؟


  الف. زمانیکه در تاریکی بدون چراغ بزرگ حرکت می کنید

  ب. زمانیکه برای خرید بر روی خطوط زرد دوبل توقف کرده اید

  ج. زمانیکه به صورت موقت و یا اضطراری توقف کرده و ترافیک را متوقف نمودید

  د. زمانیکه به آرامی رانندگی می کنید و به دنبال آدرسی می گردید

9. سوال 1 امتیاز

موتور سواران نسبت به رانندگان دیگر آسیب پذیرترند برای اینکه ؟


  الف. با سرعت بیشتری پیچها را طی می کنند

  ب. تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد

  ج. نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرد

  د. سرعت آنها از اتومبیلها سریعتر است

10. سوال 1 امتیاز

مفهوم رنک سبز در علائم رانندگی چیست؟


  الف. منع کننده یا ایست

  ب. هشدارهای عمومی

  ج. راهنما برای مناطق تفریحی

  د. حرکات مجاز

11. سوال 1 امتیاز

مفهوم شکل پنج ضلعی در علائم چیست؟


  الف. علائم هشدار برای مدرسه و دبیرستان

  ب. عائم برای تابلو های دستوری

  ج. علائم دستوری بازدارنده

  د. برای تابلوهای ایست

12. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

در کدام موقعیت زیر باید اتومبیل را متوقف کنید؟


  الف. در حریم تقاطع

  ب. در گذرگاه

  ج. در تقاطعهای که دارای خط دوبل منقطع باشد

  د.زمانیکه تصادف منجر به جرح و یا فوت شده باشد یا پشت چراغ قرمز یا زمانیکه پلیس فرمان داده باشد

13. سوال 1 امتیاز

برای کدام مورد زیر چراغهای هشدار دهنده باید روشن باشد؟


  الف. زمانیکه لازم است در پیاده رو پارک کنید

  ب. زمانیکه به صورت دوبل پارک کنید

  ج. زمانیکه نیاز به جلب توجه سایر رانندگان دارید

  د. زمانیکه در بزرگراه سرعت خود را برای خطری که در جلوی شما قرار دارد کم می کنید

14. سوال 1 امتیاز

بعد از ورود به میدان قصد ادامه مسیر مستقیم دارید چکار می کنید؟


  الف. به هیچ وجه علامت نمی دهید

  ب. زمانیکه به میدان نزدیک می شوید راهنمای راست بزنید

  ج. با توجه به چراغ راهنما و حق تقدم حرکت کرده و از میدان خارج شوید

  د. زمانیکه به میدان نزدیک می شوید راهنمای چپ بزنید

15. سوال 1 امتیاز

در کدام محل است که نباید پارک کنید؟


  الف. در خیابانهای اصلی

  ب. در خیابانهای فرعی

  ج. در خیابانهای یکطرفه

  د. در 15 متری تقاطع ها و ایستگاه اتوبوس

16. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

قانون اولیه و پایه در مورد رانندگی در آزاد راهها چیست؟


  الف. همیشه از سمت راست برانید مگر آنکه قصد سبقت داشته باشید

  ب. از باندی استفاده کنید که کمترین ترافیک را دارد

  ج. از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد

  د. با سرعت بیش از 90 کیلومتری در ساعت رانندگی نکنید

17. سوال 1 امتیاز

یک چراغ قرمز راهنمایی به معنی …؟


  الف. باید پشت خط ایست توقف کرده و منتظر باشید

  ب. شما باید بایستید مگر بخواهید گردش به چپ کنید

  ج. چنانچه می توانید بی خطر ترمز کنید بایستید

  د. با احتیاط عبور کنید

18. سوال 1 امتیاز

دلیل استفاده از دنده سنگین در شرایط بد جوی چیست؟


  الف. در موقع ترمز از سرعت کمتری برخوردار باشید

  ب. جهت ممانعت از لغزش چرخها

  ج. بدلیل اینکه دور زیاد موتور باعث لغزش چرخها نشود

  د. در صورت لغزش استفاده از دنده پایین تر امکان پذیر باشد

19. سوال 1 امتیاز

رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر و چراغ گردان می باشند؟


  الف. در همه مواقع

  ب. به دلخواه راننده

  ج. برای انجام ماموریتهای مهم و فوری

  د. در هنگام مواجه با خطر

20. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

فاصله اتومبیلها در جاده خشک با سرعت 75 کیلومتر در ساعت چند اتومبیل می باشد؟


  الف. 2

  ب. 3

  ج. 4

  د. 5

21. سوال 1 امتیاز

نام تابلو مقابل چیست؟


  الف. جاده دوطرفه

  ب. عبور دو طرف ممنوع

  ج. عبور از مقابل ممنوع

  د. حق تقدم عبور با شما

22. سوال 1 امتیاز

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟  الف. سبقت ممنوع

  ب. تراکم ترافیک

  ج. خیابان 3 باند

  د. موارد الف و ب

23. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  الف. عبور اطفال

  ب. عبور عابر پیاده

  ج. فقط عبور پیاده

  د. گذرگاه عابر پیاده

24. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

نام تابلوی تصویر زیر چیست؟  الف. راه اصلی

  ب. آزادراه

  ج. خیابان اصلی

  د. عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک

25. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟  الف. حداکثر سرعت 30 کیلومتر

  ب. حداقل سرعت 30 کیلومتر

  ج. به تابلو سرعت 30 کیلومتر نزدیک میشوید

  د. سرعت توصیه شده

26. سوال 1 امتیاز

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟  الف. راه یکطرفه

  ب. خیابان یکطرفه

  ج. تابلوی جهت نما

  د. فقط عبور مستقیم مجاز

27. سوال 1 امتیاز

کدام تابلو بمعنی دور زدن ممنوع میباشد؟


  الف.

  ب.

  ج.

28. سوال 1  آزمون آیین نامه مقدماتی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

مفهوم شکل زیر چیست؟  الف. پارک افقی

  ب. پارک مورب

  ج. پارک عمودی

  پارک توقف توبله

29. سوال 1 امتیاز

مفهوم شکل زیر چیست؟  الف. امتداد دو دست پلیس بایستند

  ب. اتومبیلهایی که در سمت جلو و عقب مامور قرار دارند فقط به راست گردش کنید

  ج. اتومبیلهایی که در سمت جلو و عقب مامور قرار ارند فقط به چپ گردش کنید

  د. مقابل پلیس بایستید

30. سوال 1 امتیاز

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

دانلود 

  الف. ایست

  ب. توقف ممنوع

  ج. عبور ممنوع

  د. ورود ممنوع


تگ ها: نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی آزمون آیین نامه مقدماتی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی سوالات آیین نامه مقدماتی دانلود نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی امتحان مقدماتی آیین نامه رانندگی امتحان مقدماتی آیین نامه مقدماتی مقدماتی نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی pdf